Category: Vjenčanja

VJENČANJE – HUSIČIĆ VEDAD I SALIHA DELIĆ

Urednik- 18. Novembra 2023.

U subotu, 18. 11. 2023. godine, u porodičnoj kući u džematu Orčevići, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Husičić (Sirađ i Alima) Vedad i Saliha (Zijad ... Read More

VJENČANJE – DELIĆ ARMIR I SENIDA KULALIĆ

Urednik- 28. Oktobra 2023.

U subotu 28. 10. 2023. godine, u džamiji u Delićima, džemat Biljevina, MIZ Žepče, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Delić (Ramo i Zumra) Armir i ... Read More

VJENČANJE – MUJIĆ DŽEMIL I MELIHA BAŠIĆ

Urednik- 28. Oktobra 2023.

U subotu 28. 10. 2023. godine, u džamiji u džematu Balačići, MIZ Žepče, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Mujić (Sifet i Ferida) Džemil i Meliha (Senad i Midheta) Bašić. Svjedoci na ... Read More

VJENČANJE – HALILOVIĆ MUHAMED I HATIDŽA ŠEHIĆ

Urednik- 24. Oktobra 2023.

U utorak, 24. 10. 2023. godine, u porodičnoj kući u Badnjarima, džemat Vitlaci, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Halilović (Ismet i Fatima) Muhamed i Hatidža (Mensur i Nihada) Šehić. Svjedoci na ... Read More

VJENČANJE – AVDIĆ BELMIN I BERINA MALIĆBEGOVIĆ

Urednik- 7. Oktobra 2023.

U subotu, 7.10. 2023. godine, u džamiji u džematu Ozimica, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Avdić (Ismet i Arifa) Belmin i Berina (r. Ibrahim i Derviša) Malićbegović. Svjedoci na vjenčanju bili ... Read More

VJENČANJE – MUJIĆ HAMZA I MERJEMA REDŽIĆ

Urednik- 24. Septembra 2023.

U subotu 23.09.2023. godine u mesdžidu "Begovina", džemat Begov Han, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Mujić (Senad-ef. i Ajka) Hamza i Merjema (Osmo i Sedina) ... Read More

VJENČANJE – ŽUNA ELDIN I MELISA DEDIĆ

Urednik- 23. Septembra 2023.

U subotu, 23. 9. 2023. godine, u centralnoj džamiji u Begovom Hanu, MIZ Žepče, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Žuna (Nahid i Saliha) Eldin i ... Read More

VJENČANJE – TUTNJIĆ HILMO I SENADA KAZAZ

Urednik- 16. Septembra 2023.

U subotu 16. 09. 2023. godine, u mesdžidu u džematu Brižđe, MIZ Žepče, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Tutnjić (Ekrem i Đulba) Hilmo i Senada ... Read More

VJENČANJE – AVDIĆ BELMIN I KADIRA MULAHASIĆ

Urednik- 16. Septembra 2023.

U subotu 16. 09. 2023. godine, u Trzanskoj (Ali-begovoj) džamiji u Žepču, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Avdić (Hasaga i Medina) Belmin i Kadira (Mustafa ... Read More

VJENČANJE – MUJIĆ BEJNAMIN I VAHIDA TALETOVIĆ

Urednik- 9. Septembra 2023.

U subotu, 9. 9. 2023. godine, u džamiji u džematu Balačići, šerijatsko vjenčanje obavili su mladenci Mujić (Hajrudin i Ramiza) Bejnamin i Vahida (Naser i ... Read More