Print this page
Dana 05.05.2006., ili 08. Rebiul-ahira 1427. godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su HADŽIĆ (Fadila) AŠIR i HAĆIMIĆ (Mehmeda) MEDIHA. Svjedoci na vjenčanju bili su Mujić Almir. Mujić Hajrija i Medmedović Amira. Vjenčanje je obavio gl. imam Izet-ef. Efendić.


___________________________________________________________________________________


Dana 20.04.2006., ili 22. Rebiu-l-evvela 1427.
godine u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su PIPĆ (Ago) SABRI i IMAMOVIĆ (Latif) AMIRA. Svjedoci na vjenčanju bili su Imamović Admir, Imamović Asim i Hadžić Fadila. Vjenčanje je obavio Izet-ef. Efendić, gl. imam MIZ-e Žepče.

___________________________________________________________________________________

Dana 20.04.2006., ili 22. Rebiu-l-evvela 1427. godine u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su KREHMIĆ (Osman) IBRO i BADNJAR (Hasan) MIRNESA. Svjedoci na vjenčanju su bili Krehmić Izudin, Krehmić Zijada i Avdić Sabiha. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-e Žepče Izet-ef. Efendić.


___________________________________________________________________________________


Dana 08.04.2006.g., ili 10. rebiul-evela 1427.g. u prostorijama MIZ-e Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Kovačević (Safeta) Benjamin i Huseinbašić (Emina) Melida. Svjedoci na venčanju bili su Kovačević Behlul i Sačić Emin. Vjenačanje je obavio glavni imam MIZ_e Žepče Izet-ef. Efendić.


___________________________________________________________________________________


Dana 18.03.2006., 18. safera 1427. godine
u prostorijama Medžlisa Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Aljbegović (Benjamina) Jasmin i Omerčić (Mirsada) Dijana. Svjedoci na vjenčanju bili su Huseinagić Eldin, Alić Jasmina i Bećiragić Duda. Vjenčanje je obavio gl. imam Izet-ef. Efendić.


___________________________________________________________________________________


Dana 28.01.2006., ili 28. zulhidže 1426. godine
u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Tursić (Mirsada) Elvedin (Debeli) i Sunger (Ramiza) Sanela. Svjedoci na vjenčanju bili su Sunger Sanel i Sigonjić Azem. Vjenčanje je obavio gl. imam MIZ-a Žepče Izet-ef. Efendić.

___________________________________________________________________________________

Dana 28.01.2006., ili 28. zulhidže 1426. godine u prostorijama MIZ-a Žepče šerijatsko vjenčanje obavili su Ćatić (Rešada) Senad i Alić (Hasana) Aldijana. Svjedoci na vjenčanju bili su Bašić Miralem i Tutnjić Irdin. Vjenčanje je obavio Izet-ef. Efendić.


___________________________________________________________________________________

Dana 21.01.2006., ili 21. zul-hidže 1426. godine
u Ferhat-pašinoj džamiji u Žepču šerijatsko vjenčanje obavili su Dedić (Rasim) Emir i Džinić (Rasim) Amela. Svjedoci na vjenčanju bili su Džinić Asim i Borovac Anes. Vjenčanje je obavio Izet-ef. Efendić.

Urednik

Email: mizzepce@gmail.com

Telefoni:

  • +387 32 688 002
  • +387 32 881 282
  • +387 61 930 376